แผนผังอัตรากำลังกลุ่มการพยาบาล

แผนผังอัตรากลุ่มงานการพยาบาล

or-1 
นางเพลินใจ พานทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล
nur-2  mind-1 
นางสมพร กลิ่นหอม
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐญา วงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here