แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

metta
นางเมตตา ดอกลำใย
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
 tanaporn jurinrat 
นางธนพร โชคชัยธนาวิรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุลินทร์รัตน์ ศรีนาค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
kalong areeya
น.ส.กาหลง สมหวาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.อารีย์ยา โพธิ์ศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 kamonwan  pakaporn
น.ส.กมลวรรณ จำปาเงิน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.บุษรา ทองผุย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 sarinya  ptnull
น.ส.สริญยา มะลิวัลย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.พิมพ์พิชชาพร เรืองวงษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here