แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

w3-3 
นางเมตตา ดอกลำใย
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
 w3-9 w3-5 
นางธนพร โชคชัยธนาวิรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจุลินทร์รัตน์ ศรีนาค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
w3-1 w3-7
น.ส.กาหลง สมหวาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.อารีย์ยา โพธิ์ศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 w3-6  w3-8
น.ส.กมลวรรณ จำปาเงิน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.บุษรา ทองผุย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 w3-2  else
น.ส.สริญยา มะลิวัลย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.สิราวรรณ วงษ์วิจิตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here