แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้คลอด

LR-11 
นางภาวนา คำสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
 LR-12
น.ส.ไพเราะ จันทรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
 LR-2 LR-9 
น.ส.พรทิพย์ ศิริพานิช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ปริญดา สถิระ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
LR-7 LR-6
นางภัทรา ปุณสิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ณิชาพัฒน์ สินวราวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
LR-5 else LR-1
นางสุภาพร ยิ้มช้อย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.วริศรา พลเสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางบังอร เริ่มลึก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
LR-8 LR-4 else
นางประไพ ประสารทรัพย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.อมรรัตน์ เครือพันธ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.บำเพ็ญ ลูกฟัก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here