• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : In Patient Department II

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน :IPD2

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

 
  
 " ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชายที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ "

 

  • ประเด็นคุณภาพของหน่วยงาน :

 - ปลอดภัย
 

 - มาตรฐาน
 

 - ผู้รับบริการพึงพอใจ 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here