• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : In Patient Department I

 

 • ชื่อย่อหน่วยงาน : IPDI

 

 • ประเด็นคุณภาพของหน่วยงาน :

  - ปลอดภัย   

  - มาตรฐาน 

  - ผู้รับบริการพึงพอใจ
  

 • อัตรากำลัง

 พยาบาลวิชาชีพ 10 คน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน

คนงาน  1 คน 
     

 • งานที่รับผิดชอบ

 

  1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหญิงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน และรับบริการอย่างพึงพอใจ 
  2. รับผู้ป่วยห้องพิเศษทั้งเพศหญิงและชาย ที่มีสิทธิเบิกได้จากต้นสังกัด ประกันสังคม อุบัติเหตุจราจรที่ใช้พรบ. และผู้ป่วยที่ยินยอมจ่ายค่าห้องพิเศษเอง
  3. ให้บริการผู้ป่วยห้อง แยกโรคที่มีปัญหาติดเชื้อระบบทางเดินหาายใจ เช่น สงสัยไข้วัดนก ติดเชื้อวัณโรคระยะแพร่กระจาย ตรวจพบ เสมหะ 3+เป็นต้น ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
  4. ให้การดูแลผู้ป่วยหนัก ใส่เครื่องช่วยหายใจ
  5. ร่วมออกทีม EMS กับแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  6. รับย้ายผู้ป่วยชายในกรณีที่หน่วยงานผู้ป่วยในชายเต็มและย้ายผู้ป่วยหญิงที่ อาการทุเลาไปในห้องคลอดในกรณีที่หน่วยงานผู้ป่วยในหญิงเต็มพร้อมกัน
  7. รับผู้ป่วยนอนเตียงเสริมได้เพิ่มตามจำนวนเปลที่มีอยู่ได้อีกในกรณีที่ทุกหน่วยงานมีผู้ป่วยเต็มอัตรากำลัง

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here