แผนผังอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล

or-2 
นางสาวจุฑารัตน์ อินทโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
or-3 uc-2
น.ส.พิมพ์ชนก ฉะอ้อน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางโสภา จั่นนพรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
uc-1 or-5
นางฐิติรัตน์ จันทร์เงิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุรีย์ บุญดอนคา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
or-4 
นางสาวณัฐพร สุวรรณประทีป
พนักงานประจำตึก

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here