• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Operation room

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : O.R. 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

 
" ให้บริการผ่าตัดและระงับความรู้สึกอย่างปลอดภัย ทันเวลา ได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการประทับใจ " 

  • อัตรากำลัง

    • พยาบาลวิชาชีพ  3 คน
    • พยาบาลห้องผ่าตัด  2 คน
    • วิสัญญีพยาบาล 1 คน
    • พนักงานห้องผ่าตัด  2 คน

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here