แผนผังอัตรากำลังงานประกันสุขภาพ

 sit-2
นางสาวชุติมา โอปิลันทพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
uc-6  uc-3 uc-4
นางภาวนา ชูเชิด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางดารารัตน์ สีดำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
น.ส.กมลรัตน์ ฉนานุกูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here