แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

pht-1 
นางสาวเมธิรา ปูเครือ
นักกายภาพบำบัด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 else
นางสาวสิริพร สันธนพิพัฒน์
นักกายภาพบำบัด
 pht-2
นางสาวกนกขวัญ พลเสน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here