แผนผังอัตรากำลังานเวชระเบียน

 siroj
นายศิโรจน์ หาระไชย
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้าานเวชระเบียน
judarat

น.ส.จุฏารัตน์ จำปาเทศ

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

kawow  kanlada
นางกาเหว่า คล้ายวรรณ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.กัณฐ์ลดา แจ้งประจักษ์
พนักงานบัตรรายงานโรค
saranrak patcharee
น.ส.กัญญ์วรา ศรีรีฟัก
พนักงานเก็บเอกสาร
น.ส.พัชรี ดอกนางแย้ม
พนักงานเก็บเอกสาร
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here