แผนผังอัตรากำลังานเวชระเบียน

 card-1
นายศิโรจน์ หาระไชย
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
หัวหน้าานเวชระเบียน
card-2  card-4
นางกาเหว่า คล้ายวรรณ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
น.ส.กัณฐ์ลดา แจ้งประจักษ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
card-6 card-3
น.ส.กัญญ์วรา ศรีรีฟัก
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
น.ส.พัชรี ดอกนางแย้ม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here