• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Department of Family Clinical Pratice and Community

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน :DFCPC

 
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

" ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบอย่างครอบคลุม ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ"

 

  • แผนปฏิบัติงาน 

ทุกวันจันทร์(บ่าย)  สร้างสายใยครอบครัวด้วยการ “โรงเรียนพ่อแม่”
ทุกวันอังคาร  รับฝากครรภ์ให้บริการสร้างสุขภาพแม่และเด็ก
ทุกวันพุธ(เช้า)  ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี Well  Baby Clinic
ทุกวันพุธ(บ่าย)  ส่งเสริมอนามัยสตรีในช่วงหลังคลอด
ทุกวันพฤหัสบดี  สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
ทุกวันศุกร์  สร้างอนาคตชาติไทยออกอนามัยโรงเรียน

 

  •  คลินิคพิเศษ

วันอังคารลำดับที่  4   คลินิค ARV  
วันศุกร์บ่ายรับใช้ผู้ป่วย TB 
ทุกวันราชการลงทะเบียนผู้สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  
 

  •   ข่าวสาร

14 ธันวาคม 2549 เปิดชมชรมสายใยรักแห่งครอบครัว
29 สิงหาคม 2551 จัดงาน “มหกรรมรวมพลคนกินนมแม่อำเภอศรีประจันต์
26 กันยายน 2551 ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแห่งแรกในกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน
 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here