แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานรังสีวิทยา

else 
นายกิตติ แก้วศรี
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
xray-1 xray-3
นายประพันธ์ จันทร์เงิน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นายวินัย คงพุ่ม
พนักงานเปล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here