แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานทันตกรรม

else 
ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
dent-1 dent-10
ทพ.ฐาปนะ เฑียรทอง
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทพญ.วรรณศรี อนุเมธางกูร
ทันตแพทย์ชำนาญการ
  else
ทพญ.รสนันท์ จันทร
ทันตแพทย์ชำนาญการ
else else
ทพญ.ปัทมนุช หิรัญเมฆาวนิช
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทพญ.สราวดี สุภัททธรรม
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 dent-6  dent-2 dent-3 
นางยุภรณ์ มาตรวิจิตร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวสุคนทิพย์ รักษี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาววงศ์หทัย มีป้อม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
 dent-4  dent-7 dent-8 
นางนิดา ประสารศรี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางธิดา ทองขาว
ผู้ช่วยทันตแพทย์
นางกฤษณา ศิริรัตนากร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2
 drugr-9
นายยุทธพล ชูวงษ์
พนักงานประจำห้องยา

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here