แผนผังอัตรากลุ่มงานการแพทย์

doctor-4 
นพ.สุธน ยุวศิรินันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
doctor-5 
นพ.รัฐพล เวชสรณสุธี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 doctor-2  doctor-1  doctor-3
พ.ญ.ฑิฆัมพร ทองบุญนุ่ม พญ.ศิริขวัญ ศิริพงศ์ไพโรจน์ พญ.ศรินยา สัมมา

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here