แผนผังอัตรากลุ่มงานการแพทย์

suthon 
นพ.สุธน ยุวศิรินันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
rattapon 
นพ.รัฐพล เวชสรณสุธี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ptnull  rigo  rangsima
พ.ญ.แสงอุษา มารูปหมอก พญ.ริโกะ โองากิ พญ.รังสิมา จูฑะพงษ์
chayanit sitthicet ptnull
 พญ.ชญานิษฐ์ รัชฏสมบัติ นพ.สิทธิเจตน์ ไตรรัตน์เจริญเวช พญ.วริษา รามกุล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here