แผนผังอัตรากำลังกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

sit-11 
นายวีระพล บุญเรืองโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานประกัน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 sit-6 sit-4 
น.ส.สุพรรณิกา อุบลบาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวิโรจน์ คชินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sit-3 else
นายกิตติ ศิริพานิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.กฤติยากรณ์ เส็งนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here