ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน

ข้อมูลการรับริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีประจันต์ : งานผู้ป่่วยใน1 , งานผู้ป่วยใน 2 , หอผู้ป่วยพิเศษ และงานห้องคลอด

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยในแยกตามหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2554

จำนวนวันนอนและอัตราการคลองเตียงผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2554

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here