ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก

ข้อมูลการรับริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีประจันต์ : ผู้ป่วยนอก , งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , งานทันตกรรม , งานเวชปฏิบัติฯ ,

 งานกายภาพ , งานแพทย์แผนไทย และงานสุขภาพใจ

จำนวนผู้ป่วยนอกรับบริการจำแนกตามแผนกปี2554

 

จำนวนผู้ป่วยนอกรับบริการจำแนกตามคลินิกปี2554

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here