กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ

ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ เช่น การตรวจคัดกรองความเสี่ยง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เป็นต้น 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here