กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ

ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ เช่น การตรวจคัดกรองความเสี่ยง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เป็นต้น

งานคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก ปี 2552 ถึง 2554

การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (HT,DM) และผู้ป่วยใน

ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ:สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค ปี 2550 ถึง 2554 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here