กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เช่น การฝากครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การตรวจเยี่ยมหลังคลอด การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 2552 ถึง 2554

 

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดและหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี

อัตราคลอด/คลอดก่อนกำหนด ของหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี

ผลงานการบริการวางแผนครอบครัว ปีงบประมาณ 2554

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here