กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

EB7

1.บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.โครงการตลาดนัดสีเขียว

3.ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการตลาดนัดสีเขียว

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here