กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/10343,ช.58/10344            600.00
2 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015014683        2,263.05
3 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 123941        6,710.00
4 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 123942        2,000.00
5 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5809027        2,200.00
6 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด 310957402724        6,000.00
7 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด 310957403200        3,472.50
8 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5804006      23,039.24
9 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580057668            850.00
10 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580059654      19,950.00
11 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580058996        2,550.00
12 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 770329      17,520.00
13 บ.ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 58-C17536        3,213.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20990399      95,872.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21049564      38,520.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21052584      16,807.56
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21064403      29,960.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21092470      19,405.84
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21093684      17,505.20
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21100982        7,220.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21126811,21126812      36,005.50
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21102307      10,700.00
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21103193        9,630.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21102549      13,439.20
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21102550      21,750.96
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21102552      19,795.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21127872    179,760.00
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21126826    148,430.40
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21102699,21101397        2,160.33
30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 21108312        2,782.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521129632,521129633      21,000.00
32 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521130130,521130273      70,752.00
33 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521131012      60,000.00
34 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521131013      53,786.50
35 บ.เซฟ เมดิคอล จำกัด 5809011        5,600.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320179695        1,284.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320195959,5320283071      26,953.30
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320331980        8,560.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320426799        6,420.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320439824,5320440926        6,462.80
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320403809      35,823.60
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320423843      15,194.00
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320423983        3,680.80
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5320424763        4,494.00
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446848055        3,466.80
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446871477      11,663.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446871532,5446871441      37,878.00
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446869761,5446869631      30,473.60
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446872662      12,305.00
50 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58276234      10,750.00
51 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด V004543        2,700.00
52 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด IV5809001316        2,340.00
53 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5809/11583,T5809/11584      11,949.00
54 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5809/11997        1,920.00
55 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5809/10811        1,900.00
56 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5829370        6,820.00
57 บ.ธงทองโอสถ จำกัด TH5809/0131        3,000.00
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5809935      22,605.61
59 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5810470      22,940.50
60 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58008998      63,000.00
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58009861      19,450.00
62 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58090853        4,920.00
63 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58031506        4,250.00
64 บ.นูเด้นท์ จำกัด 58/4462        2,088.00
65 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-42883      15,300.00
66 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 1058022659      24,610.00
67 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58040879        5,885.00
68 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58042369        7,062.00
69 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58040859            481.50
70 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58042230            571.38
71 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581086532      84,000.00
72 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581090910,581090843      84,975.00
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581091928,581092018      70,687.50
74 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581090891    151,800.00
75 บ.ไบโอเซน จำกัด 1509340      46,200.00
76 บ.ไบโอเทคมิคัล จำกัด IV-58090080        4,000.00
77 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1505078      39,804.00
78 บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58029086,58029119      28,761.60
79 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58022964,IVU58022965        6,326.00
80 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015092043        7,380.00
81 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 427658        5,371.40
82 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 85312        3,600.00
83 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5807522        2,000.00
84 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DST150910-003        4,757.20
85 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS150910-040        1,800.00
86 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150902-087        1,390.00
87 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 19856        2,100.00
88 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI150904515        5,350.00
89 บ.มาสุ จำกัด 108368        8,000.00
90 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/404595      86,334.00
91 บ.เมดไลน์ จำกัด 38/304687        1,926.00
92 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/116772,18/116830      83,000.00
93 บ.เมดไลน์ จำกัด 28/203572,38/304926      94,612.00
94 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15091004        3,900.00
95 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5809-127        2,476.00
96 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5809-269      34,000.00
97 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5809-0552        4,800.00
98 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 009/0861        3,000.00
99 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 583373        2,195.00
100 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1511985        1,900.00
101 บ.ยูนิเมด จำกัด 5801408        2,000.00
102 บ.ยูนิเมด จำกัด 5801467        1,740.00
103 บ.ยูเมด้า จำกัด 130662        5,400.00
104 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0366658      18,114.00
105 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1508-1049      21,288.00
106 บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด DS511/00049,DS511/00060        2,884.00
107 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5809-0554        2,440.00
108 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5809-0622        2,000.00
109 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5809-0625        1,760.00
110 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1500499        1,027.20
111 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 128070295,128080214        5,800.00
112 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58014942      11,680.00
113 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58016420      35,040.00
114 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI2080601,BI2080596,BI2080597      26,129.40
115 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI2090579,BI2090581,BI2090580      31,618.50
116 บ.สตาร์เร็ท เซ้าท์อีสต์ เอเชีย จำกัด 1500074      15,000.00
117 บ.สเทไรล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด INV 2015/09003      32,100.00
118 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10903446        6,420.00
119 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10903031      44,806.25
120 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5809-02743      24,045.00
121 บ.อาย เซอร์จิคอล จำกัด IV0006299        6,300.00
122 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-44103        6,420.00
123 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-44700        5,350.00
124 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-45154        4,280.00
125 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-027      40,400.00
126 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-021      77,300.00
127 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-005      61,300.00
128 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-221      38,900.00
129 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-215      68,900.00
130 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5809-323      63,200.00
131 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00428      40,000.00
132 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00439      40,000.00
133 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58018596      23,040.00
134 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58018324        1,500.00
135 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58090476,IV58090466      30,600.00
136 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 156872        7,000.00
137 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 58090214      13,500.00
138 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/306796        1,820.00
139 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5808-00215        1,435.00
140 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5808-00488        1,400.00
141 บ.เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 1508-A1395            980.00
142 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 581010414      15,400.00
143 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1504971      17,170.00
144 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 15090011        4,990.00
145 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV-1509-0029      35,300.00
146 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58030773        6,260.00
147 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31732272,UG31732019      12,380.00
148 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58093824,58093581      41,550.00
149 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58094396      40,360.40
150 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58091800        2,760.60
151 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58087786      41,088.00
152 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด B L58-09/238      12,200.00
153 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-09/336        5,150.00
154 พงศกร เดนตอลแลป D.1019      29,260.00
155 พงศกร เดนตอลแลป D.1020      18,670.00
156 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 0010,0012        2,321.90
157 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 29/58/2853        3,000.00
158 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB580637      19,760.00
159 หจก.นิวโปร IV5808014      29,380.00
160 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV230/090-58        2,880.00
161 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV233/002-58        1,950.00
162 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5818494,IV5818612        6,492.00
163 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5819568      16,197.00
164 หจก.สกายเมดไลน์ 580260        1,100.00
165 เอส ที ฟาร์มา 1509064        6,163.20
166 องค์การเภสัชกรรม 18219855,18220110,18220128      56,345.56
167 องค์การเภสัชกรรม 18222102        1,123.50
168 องค์การเภสัชกรรม 18222040,18221933,18221868,18220983      98,548.96
169 องค์การเภสัชกรรม 18222994,18222751      80,325.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here