กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนสิงหาคม 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/06978,ช.58/06837        2,600.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/07262      11,700.00
3 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015009436        6,056.20
4 บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด IV5806141        7,200.00
5 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 122931        9,080.00
6 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 122963        5,310.00
7 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 123050        2,200.00
8 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด 310657402046        4,630.00
9 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด 310657402198        3,500.00
10 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5802680      11,519.62
11 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580042123        2,550.00
12 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580043752      19,950.00
13 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 767424      17,520.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20606566        5,392.80
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20693380        4,494.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20710099        3,872.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20707999      89,880.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20708675        9,630.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20703869        6,612.60
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20721426        5,885.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20681586,2069854        3,338.40
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20709201        4,815.00
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20769064        2,185.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20608799      36,005.50
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20702369      81,872.44
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20716677      28,034.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20670354      22,470.00
28 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521119609        1,290.00
29 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521119301,521118065      26,250.00
30 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521119171      13,440.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521120170        5,700.00
32 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0046738      15,247.50
33 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0046735      15,247.50
34 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0047234      32,196.30
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319757815        8,560.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319754576        3,905.50
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319826672      31,458.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319866140      10,593.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319886989      16,655.62
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319785476,5319828106        7,449.98
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319860362        2,648.25
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319778972      12,840.00
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319902564      33,384.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446806413        7,222.50
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446810944        4,665.20
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446817579      10,700.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446817653      19,773.60
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446816616      12,305.00
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446819373        3,959.00
50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446817650        9,630.00
51 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446807594      11,663.00
52 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446820116      35,952.00
53 บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด IV210505/034      18,000.00
54 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5806/12642,T5806/11777      15,490.00
55 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5815901,IV5815788        9,300.00
56 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5818577        8,495.00
57 บ.ธงทองโอสถ จำกัด TH5806/0190        4,000.00
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5806029      18,735.84
59 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5806676      22,451.01
60 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5807300      26,242.60
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58006240        1,200.00
62 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58006330        2,262.00
63 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58006368        3,000.00
64 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58005387      15,130.00
65 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58005388      11,337.00
66 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58061941        6,140.00
67 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1058014744        7,383.00
68 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58027528,58027551        6,452.10
69 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58027676        6,420.00
70 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58027715      11,770.00
71 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5800982        8,400.00
72 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581047759      31,018.60
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581058430      82,800.00
74 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581058268      47,600.00
75 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581062596        7,000.00
76 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581055418      75,600.00
77 บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด IV-58060066        3,000.00
78 บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58017790        2,247.00
79 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58015248        6,148.00
80 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58015206        1,030.00
81 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015063551      18,750.00
82 บ.พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด 56610      11,980.00
83 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 581650        2,905.00
84 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5804706        1,200.00
85 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DST150622-004,DIS150622-032        5,605.76
86 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC150604-040        9,500.00
87 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150618-063        1,390.00
88 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150625-079        1,500.00
89 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 58283116        2,500.00
90 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/403227      58,500.50
91 บ.เมดิซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11354      10,800.00
92 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15061395        6,400.00
93 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5806-43        2,476.00
94 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5806-470      34,000.00
95 บ.ยูนิเมด จำกัด 5800908        1,500.00
96 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5806101975        2,247.00
97 บ.ยูเมด้า จำกัด 126974        1,440.00
98 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0362417      14,262.30
99 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1505-2171        2,700.00
100 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1506-2504      27,180.00
101 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5806-0013        4,880.00
102 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5806-0548        1,900.00
103 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5806-0552        3,550.00
104 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 128060047        2,060.00
105 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58010749      35,548.00
106 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI2050611,BI2050627,BI2050633      22,940.80
107 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10605897        2,407.50
108 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10610157        1,284.00
109 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10608162      69,550.00
110 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10508232      13,161.00
111 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5806-02492      14,040.00
112 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 58/06-0195      15,000.00
113 บ.อาฟเตอร์ เพลท เทรดดิ้ง จำกัด 0850      33,600.00
114 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-29620        5,350.00
115 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5805-0369      71,400.00
116 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5804-0225      60,000.00
117 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5805-0376      30,000.00
118 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5805-0404      38,300.00
119 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5806-0162      74,000.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5806-0184      94,700.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5806-0177      70,000.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5804-0358      66,400.00
123 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00353      20,000.00
124 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00370      20,000.00
125 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58010512      43,200.00
126 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 152650        4,500.00
127 บ.เอเซีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5802272        2,200.00
128 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/303537        3,000.00
129 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5806-00027            910.00
130 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1503089        4,270.00
131 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 15060039        4,990.00
132 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1506-0019      16,500.00
133 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58019106        1,400.00
134 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58021052        4,860.00
135 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58020128      18,684.00
136 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31715308        4,950.00
137 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 5805649        4,601.00
138 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58063984      51,788.00
139 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58055647      49,110.00
140 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU09441        5,600.00
141 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-06/226        1,500.00
142 พงศกร เดนตอลแลป D.1016      32,840.00
143 พงศกร เดนตอลแลป D.1017      18,570.00
144 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 5/58/2      18,750.00
145 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 5/58/3      32,460.00
146 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 5/58/7        1,140.00
147 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 5/58/5,5/58/6,5/58/8      17,100.00
148 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 41,43,44,45,46        6,270.20
149 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 20/58/1981        2,340.00
150 หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 15-0203        8,900.00
151 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1505-0202        7,300.00
152 หจก.ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย 64439        2,610.00
153 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV223/044-58        1,950.00
154 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV224/065-58        2,880.00
155 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5810217      19,718.00
156 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5812476        6,507.00
157 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5812671      19,400.00
158 หจก.สกายเมดไลน์ 580171        1,540.00
159 หจก.อั๊พซัน 581102        1,800.00
160 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ 473879        1,450.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here