กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนพฤษภาคม 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/04582            360.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/05203        3,000.00
3 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/04994      11,700.00
4 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/05208            300.00
5 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015003920        2,054.40
6 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015004625      10,833.75
7 บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด IV5803109        6,000.00
8 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 122318        5,880.00
9 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด 310357401532      50,000.00
10 บ.เครส ฟาร์ม่า จำกัด KR1500650        1,950.00
11 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5801155      14,738.72
12 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV58031018        2,999.96
13 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 760415        8,760.00
14 บ.ไชยกิจการ จำกัด 062/3080      19,800.00
15 บ.ไชยกิจการ จำกัด 062/3090        2,910.00
16 บ.ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 58-C16654        2,844.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20228615,20260410        7,490.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20202137        1,682.03
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20255531      95,872.00
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20118422      69,999.40
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20292920      58,850.00
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20302567        5,885.00
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20176651        1,605.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20300046      61,086.30
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20303987      36,005.50
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20303830      74,215.20
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20309415      28,913.30
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20310457        6,259.50
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20313807      13,460.60
30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20309404        2,171.85
31 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20309418      19,260.00
32 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20309424        2,047.98
33 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20333812      10,700.00
34 บ.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด SMCC5802/282        7,500.00
35 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521109544,521109141,521109545      61,475.00
36 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521109923      26,250.00
37 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0045193      18,297.00
38 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0045486      19,399.10
39 บ.ดีเคที เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 15/144        2,140.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319289030        3,531.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319318380      29,960.00
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319163254      28,676.00
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319338957      85,809.72
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318732659      17,933.20
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319404729        2,630.06
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446750516      12,840.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446761347      13,995.60
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446770172      39,590.00
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446767171      10,700.00
50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446766524      71,904.00
51 บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด IV201502/001,IV201502/002      10,150.00
52 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58083154      18,440.00
53 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58086385        2,880.00
54 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5803/11521,T5803/11520        9,180.00
55 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5803/10362        1,872.00
56 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5803/12270        3,000.00
57 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5802007      24,361.19
58 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5802509      30,284.35
59 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5802970      20,315.76
60 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58001935      16,498.50
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58002911,58003066      13,040.00
62 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58031933        5,070.00
63 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-12024        9,600.00
64 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-13020      14,970.00
65 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1058007015        1,926.00
66 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58013298            380.92
67 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58013594            642.00
68 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5800486        8,640.00
69 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581016667      18,400.00
70 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581026045      56,700.00
71 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581027448      45,810.00
72 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581027531      27,000.00
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581027406      98,900.00
74 บ.ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จำกัด IV5803036        4,000.00
75 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1501300      33,170.00
76 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58005057        4,086.00
77 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58007436        3,700.00
78 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015032872        4,760.00
79 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 401856        4,579.60
80 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 404103        5,895.70
81 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 80587        3,600.00
82 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5802210        8,180.00
83 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIC150323-011        1,356.00
84 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150320-039        2,250.00
85 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150324-011        9,500.00
86 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV15-04930        3,210.00
87 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 03139        1,400.00
88 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 03895        2,600.00
89 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI150308048        3,400.00
90 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 58281070        2,000.00
91 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/401012      51,500.00
92 บ.เมดไลน์ จำกัด 38/301157      23,112.00
93 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/401399      39,334.00
94 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/104868      28,000.00
95 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/105091,38/301569      20,000.00
96 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 71766        2,392.00
97 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15031301        6,970.00
98 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15031283,ML15031337        2,240.00
99 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5803-232      38,000.00
100 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5803-0676        3,200.00
101 บ.ยูนิเมด จำกัด 5800431        2,600.00
102 บ.ยูเมด้า จำกัด 123093        1,200.00
103 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5803101535      47,000.00
104 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0357390      14,124.00
105 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0357636        3,777.00
106 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1502-1802      21,942.00
107 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5803-0560        4,880.00
108 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 128010165        1,520.00
109 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58002927        6,348.00
110 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI120918,BI120919,BI120918      17,376.80
111 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 58IV00806        1,280.00
112 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10306339      10,994.25
113 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5802-03203,5802-04808      20,640.00
114 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5803-03527      19,120.00
115 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 58/03-0073      15,000.00
116 บ.หมอยาไทย 101 จำกัด MT15/00205        4,600.00
117 บ.อาย เซอร์จิคอล จำกัด IV0005977        6,300.00
118 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0210      51,900.00
119 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0422      92,700.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5801-0326      95,900.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV-5803-013      63,000.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5801-0011      93,000.00
123 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5801-0339      47,900.00
124 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 15-0751      58,000.00
125 บ.อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด M5803-0422        4,000.00
126 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00284      40,000.00
127 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58031002        6,800.00
128 บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด IV058000492        5,060.00
129 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 28/301070        4,818.00
130 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5803-00379        1,950.00
131 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 581001318        4,500.00
132 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1501386      22,375.60
133 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1503-0004      11,500.00
134 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58006299      10,000.00
135 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58006567            630.00
136 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58006651        2,500.00
137 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58008984      21,790.00
138 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31698929        4,950.00
139 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58023852        8,325.00
140 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58023853        6,821.25
141 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58031198        8,400.00
142 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58032550        4,200.00
143 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58033445      52,650.00
144 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58033272      17,921.25
145 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU03885        2,250.00
146 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1502270      42,800.00
147 พงศกร เดนตอลแลป D.1012      17,780.00
148 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 15/58/1411        3,690.00
149 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1412-0351,BB1412-0816        4,630.00
150 หจก.นิวโปร IV5802012      16,800.00
151 หจก.บี.เอม.ฟาร์มาซี SI5803-0255      10,500.00
152 หจก.พี.ดี.แอล. VW58030286        5,520.00
153 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5805669,IV5805977,IV5805490      27,578.00
154 หจก.สกายเมดไลน์ 580076        1,100.00
155 หจก.อั๊พซัน 580562        1,800.00
156 หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C108627        2,800.00
157 องค์การเภสัชกรรม 18206707      23,018.40
158 องค์การเภสัชกรรม 18206232,18206201      28,074.35
159 องค์การเภสัชกรรม 18207510        9,600.00
160 องค์การเภสัชกรรม 18206924,18206684      28,784.12
161 องค์การเภสัชกรรม 18208260,18208371      66,297.04
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here