กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2557

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014016601      6,505.60
2 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014019156      1,391.00
3 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5710122    14,400.00
4 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5710114      2,200.00
5 บ.ซันนี่เมดิก จำกัด 5701072      2,100.00
6 บ.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 57-C15942      4,740.00
7 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19415412    16,531.50
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19464496    21,440.00
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19438006      9,120.68
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19508945      4,092.75
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19509599      5,885.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19509172      1,209.10
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19508896          175.48
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19483116      7,704.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19521198    94,502.40
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19522154    98,953.60
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19579224      8,201.55
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19551784      4,815.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19525602      1,872.50
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19381989      2,996.00
21 บ.เซนต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด 570921392      7,500.00
22 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421133431      4,800.00
23 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421134829    14,035.00
24 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421135772    42,000.00
25 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421135448    54,163.00
26 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421136451      3,636.00
27 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421137358      3,600.00
28 บ.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จำกัด BB1407-0358    11,780.00
29 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318157436      9,630.00
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317662457,5317836915    27,848.89
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317662423    21,000.89
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317888996      4,413.75
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318237200      2,653.60
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318242046    42,800.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318238678      3,531.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318020902      6,184.60
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318066125      6,184.60
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318053025    14,980.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318212298      7,746.80
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318223133      4,280.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318121668      7,490.00
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318229313      2,824.80
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318170024      1,070.00
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318204050      2,765.95
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318187008      2,311.20
46 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318133680      4,686.60
47 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318170050          438.70
48 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318258095    70,620.00
49 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318258099    47,080.00
50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318244970    11,556.00
51 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318263970    21,400.00
52 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318222789    20,415.60
53 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446647044    22,256.00
54 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446657049      4,815.00
55 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446657057    10,700.00
56 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446663117    39,590.00
57 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57334049    15,660.00
58 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5708/12400      6,000.00
59 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5709/10287      1,140.00
60 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5709/11814    15,360.00
61 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5710/10123      9,000.00
62 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5709/11805      1,720.00
63 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5709401    19,405.51
64 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5709873    20,142.88
65 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5710391    25,146.27
66 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57009501      2,200.00
67 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57009500    11,178.00
68 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57009961    36,359.00
69 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57091060      3,250.00
70 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57090267      2,250.00
71 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57091730      5,520.00
72 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV14-40294      7,500.00
73 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV14-37165      6,000.00
74 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57041741          321.00
75 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57041775      1,754.80
76 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57042266    12,840.00
77 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 575075      2,500.00
78 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5701827    12,960.00
79 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5700939      7,140.00
80 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571107322    18,400.00
81 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571107334    82,800.00
82 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571114560    19,000.00
83 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571118199    42,900.00
84 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571114597      9,250.00
85 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57021467      8,248.00
86 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014083900    27,770.00
87 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014091718    33,220.00
88 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 392296          385.20
89 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 75717      7,200.00
90 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV14-15868      6,420.00
91 บ.เฟิร์สท ไดแอกนอสติก จำกัด IV5709025      5,400.00
92 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/306010    19,260.00
93 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13622      4,800.00
94 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13623      4,233.00
95 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13627      4,000.00
96 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14090788      2,800.00
97 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14071721      4,000.00
98 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14080216      4,000.00
99 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 573290    14,000.00
100 บ.ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 02795    28,000.00
101 บ.ยูนีซัน จำกัด 17/B5709100674    58,500.00
102 บ.ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5707110      2,800.00
103 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G1409-1104      5,400.00
104 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G1409-1955      6,360.00
105 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5709-0646      1,740.00
106 บ.วี อาร์ พี เด้น จำกัด 127080176      4,210.00
107 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57014535    29,200.00
108 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57014534      3,174.00
109 บ.วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด BI1080744      8,324.60
110 บ.วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด BI1090570,BI1090571,BI1090572    12,476.20
111 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10903841      4,708.00
112 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5709-00304      9,000.00
113 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV14-45901      5,778.00
114 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0325    70,600.00
115 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0343    98,100.00
116 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0307    75,000.00
117 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0349    64,900.00
118 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 14-0689    58,000.00
119 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57017043    14,400.00
120 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5709303      3,750.00
121 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5709-00150      2,000.00
122 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5709-00151      3,900.00
123 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5709-00072      2,030.00
124 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5708197    42,000.00
125 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 571009147    16,500.00
126 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 571009179,571009364    16,200.00
127 บ.เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 1406-A1177      5,280.00
128 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1411610    24,852.00
129 บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด IV1406102110      1,280.00
130 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14080127      5,200.00
131 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1409-0013    15,200.00
132 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1408-0024      1,600.00
133 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57029979      3,600.00
134 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57030172      2,430.00
135 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57031483    30,260.00
136 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57033375          978.00
137 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57031744      2,430.00
138 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5708/098      3,400.00
139 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31670449      8,250.00
140 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31669854    14,784.00
141 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57093368      3,680.00
142 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57090285      5,400.00
143 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57094202      9,030.80
144 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57094122      6,000.00
145 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57091903    61,600.00
146 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57092429    22,042.50
147 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU13121      7,000.00
148 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1409224    32,100.00
149 พงศกร เดนตอลแลป D.1008    13,650.00
150 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 6/57/7    11,136.00
151 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 24,25,29,30      3,552.40
152 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 32-35      3,338.40
153 หจก.พี.ดี.แอล. VW57090011      1,380.00
154 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV199/019-57      5,060.00
155 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV199/046-57,IV200/046-57    11,675.00
156 หจก.สกายเมดไลน์ 570234      1,100.00
157 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57090106      2,150.00
158 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 448377      2,250.00
159 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C103015      2,800.00
160 บ.ไชยกิจการ จำกัด 058/2895    22,710.00
161 บ.ยูเมด้า จำกัด 114621      1,600.00
162 บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด DS383/00051      2,500.00
163 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0350272      3,126.30
164 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 60445      3,900.00
165 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1412769      1,000.00
166 หจก.โรงงานมิลาโน 2121/6396      1,100.00
167 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140918-006      3,000.00
168 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5717143      4,330.00
169 บ.บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จำกัด 1057023926      1,284.00
170 หจก.นิวโปร IV5709019    61,020.00
171 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 37/306432    10,987.50
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here