กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนกันยายน 2557

ครบเดือนกันยายน 2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.57/07803      9,360.00
2 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 056/572797      2,950.00
3 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5706708      2,750.00
4 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5707305    21,600.00
5 บ.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 57-C15688      7,584.00
6 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18906520    21,603.30
7 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19212004      1,540.80
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19182924      3,135.10
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19148961          720.11
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19271010    59,064.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19287671      2,728.50
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19292563    59,920.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19270499    98,953.60
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19201174    35,385.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19257974    13,439.20
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19277054      5,800.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19275335      1,605.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19263108      2,247.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19205260    10,700.00
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19262396    54,377.40
21 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421126277    46,870.00
22 บ.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จำกัด BB1404-0216      6,010.00
23 บ.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จำกัด BB1404-0504      6,650.00
24 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0042003      7,896.60
25 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317292432      7,233.20
26 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317513111      4,922.00
27 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317281837      6,034.80
28 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317822848    42,800.00
29 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317749976      2,653.60
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317926980      2,630.06
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317919883      3,852.00
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317794290      2,630.06
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317806336      1,284.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317718534      2,140.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317924189    47,080.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317916295      7,746.80
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317908153      4,280.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317928454      2,765.95
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5446613879    39,590.00
40 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446592327    32,100.00
41 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446597745    32,100.00
42 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446591778    42,800.00
43 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446609344    44,940.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446626020    12,840.00
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446625296    11,057.38
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446624604    32,100.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446626116    19,773.60
48 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57224328      6,400.00
49 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700222      3,210.00
50 บ.ที.เอ็น.เค อินเตอร์เทรด (1993) จำกัด 57/02044      3,200.00
51 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5707-10069      2,700.00
52 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5707/11993      1,280.00
53 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5707/12095    11,240.00
54 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5707043    23,695.03
55 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5707558    18,674.22
56 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57007897      8,415.00
57 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57007179      8,200.00
58 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57007899      7,298.00
59 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57006859    17,500.00
60 บ.บี.เอ็ล.เอช เทรดดิ้ง จำกัด 1057018665      4,494.00
61 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 573981      2,500.00
62 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5700724      4,760.00
63 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5701548    11,040.00
64 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571074022    60,000.00
65 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571086570      6,679.80
66 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571086534    14,400.00
67 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571086547    19,000.00
68 บ.ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จำกัด IV5707034      4,000.00
69 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570013481    58,850.00
70 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570014630    29,425.00
71 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1403387    26,536.00
72 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57016108          825.00
73 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57016101      2,700.00
74 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5705057    10,180.00
75 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140724-034    46,080.00
76 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140702-056,DIS140708-024    48,000.00
77 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS140724-035      4,750.00
78 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV14-12397          642.00
79 บ.เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด *02945      4,800.00
80 บ.มาสุ จำกัด 90755      8,000.00
81 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/205983    64,200.00
82 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/110767    18,000.00
83 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/404207    22,500.00
84 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/207911      6,420.00
85 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/304631      9,630.00
86 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/405072    49,167.50
87 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13368      4,800.00
88 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 56015      1,892.00
89 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14071246      2,325.00
90 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14071247      3,000.00
91 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV.5707-0601      4,800.00
92 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 572754      1,000.00
93 บ.ยูนิเมด จำกัด 5701297,5701372      5,220.00
94 บ.ยูนีซัน จำกัด 17/B5706102826      3,056.56
95 บ.ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5704674      3,100.00
96 บ.ยูเมด้า จำกัด 111807      3,500.00
97 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0347624      3,852.00
98 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0347623    20,396.00
99 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G1407-0211    24,000.00
100 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5707-0721      2,500.00
101 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400312      6,163.20
102 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57009512    24,122.00
103 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57061500      8,010.00
104 บ.วีอาร์ เดนตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด BI1070751    13,182.40
105 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN15690      2,750.00
106 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 57IV001741      1,920.00
107 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10603746    35,700.55
108 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5707-02893      7,200.00
109 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5707-02892    14,040.00
110 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/07-0222    22,500.00
111 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/07-0214      1,200.00
112 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/07-0218    21,500.00
113 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV14-36279      5,778.00
114 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5706-0190    96,000.00
115 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5706-0368    33,900.00
116 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5706-0426    88,200.00
117 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5706-0358    60,200.00
118 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57012894,DT-57012952      9,912.00
119 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57070719      8,500.00
120 บ.เอเซี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 140309      4,500.00
121 บ.เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จำกัด MG5706-0715      7,000.00
122 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 0 628698          940.00
123 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5706173    10,000.00
124 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5706201      2,000.00
125 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1409148      7,920.00
126 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1408346      9,945.60
127 บ.เอเอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00096    40,000.00
128 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14070135      5,200.00
129 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1406-0021    26,300.00
130 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1407-0005    76,500.00
131 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1406-0019    33,200.00
132 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57023037      1,450.00
133 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57024809    32,838.00
134 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31662119      6,336.00
135 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31662326      4,950.00
136 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57065603      3,680.00
137 บ.ไอ เอ เอ็ม เมดิคอล จำกัด IAM57-01-0061      2,000.00
138 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1407196    32,100.00
139 พงศกร เดนตอลแลป D.1068    23,030.00
140 พงศกร เดนตอลแลป D.1006    23,410.00
141 พงศกร เดนตอลแลป D.1060    18,520.00
142 พงศกร เดนตอลแลป D.1070    10,650.00
143 พงศกร เดนตอลแลป D.1064    13,520.00
144 พงศกร เดนตอลแลป D.1069    21,420.00
145 พงศกร เดนตอลแลป D.1003    20,960.00
146 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 9,11,13,14,16      3,135.10
147 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 28/57/2788      1,500.00
148 หจก.พี.ดี.แอล. VW57061116      2,760.00
149 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV192/023-57      1,300.00
150 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV195/054-57      6,075.00
151 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5712906    22,368.00
152 หจก.สกายเมดไลน์ 570155      2,160.00
153 หจก.อั๊พซัน 571425      3,600.00
154 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57060504      3,400.00
155 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57070126      3,230.00
156 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 443035      4,450.00
157 หสม.ห้างธงทองโอสถ TS5707/0112      7,200.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here