กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บืลครบกำหนดจ่ายเดือนสิงหาคม 2557

ครบเดือนสิงหาคม 2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-20104011695      2,717.80
2 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 054/572662      8,850.00
3 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5702137    23,378.43
4 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57060533      1,799.98
5 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) IV570047696      2,610.00
6 บ.ไชยกิจการ จำกัด 057/2835    17,655.00
7 บ.ซันนี่เมดิก จำกัด 5701040      2,500.00
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19027941      9,998.08
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19127411      2,171.85
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19098580          599.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19144854      6,514.16
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19130355    74,215.20
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19128064    14,590.84
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19121587      1,209.10
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19128065      7,222.50
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19080887    10,700.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19068847    37,550.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19124093    59,920.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19121111    47,251.20
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19136602    16,531.50
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19143850    67,281.60
22 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421122455      2,086.50
23 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421118933    15,200.00
24 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421122112    55,000.00
25 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421123328    49,791.00
26 บ.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ จำกัด BB1402-0570      6,700.00
27 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0041245,IV0041385    18,243.50
28 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317579286    29,960.00
29 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317518182    29,960.00
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317618557      4,280.00
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317568829    42,800.00
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317655609      3,745.00
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317666763      2,653.60
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317183003,5317193179    14,494.22
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317707700      3,552.40
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317709401      4,365.60
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317626283      2,765.95
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317677145    11,748.60
39 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446610215      9,844.00
40 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446609977      1,765.50
41 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446607424    71,904.00
42 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446606505    21,828.00
43 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446608862    11,128.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446608823    19,773.60
45 บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด IV201404/033    10,600.00
46 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0013867      1,700.00
47 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5706/11253          840.00
48 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5706/11252    16,370.00
49 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5705427    27,136.93
50 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5705886    26,507.56
51 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5706509    24,841.61
52 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57005710      2,050.00
53 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57006170      1,880.00
54 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57006473      3,865.00
55 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57006472          510.00
56 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57006708,57006781      5,125.00
57 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57061639      3,670.00
58 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57027762      2,632.20
59 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571067222    19,000.00
60 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571073983    75,600.00
61 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571073965    60,750.00
62 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571074008    50,200.00
63 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571074146    24,175.00
64 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571074429    27,600.00
65 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1402828    19,902.00
66 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57014053    12,850.00
67 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014062655    16,590.00
68 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140612-028      3,156.00
69 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC140619-036    10,450.00
70 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV14-10422      6,420.00
71 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 14235      1,400.00
72 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 57272844      1,000.00
73 บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด INV.5705-732    27,280.00
74 บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด INV5706-261      3,600.00
75 บ.เฟิร์สท ไดแอกนอสติก จำกัด IV5705043    10,150.00
76 บ.เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด *02668      7,200.00
77 บ.เมดไลน์ จำกัด 57/504747      6,200.00
78 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/206967    72,000.00
79 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/206951    42,000.00
80 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/303902    27,000.00
81 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13230      4,233.00
82 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13229      4,800.00
83 บ.เมดิซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 11063,11087    32,115.50
84 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 53432    12,000.00
85 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 005/0447      2,400.00
86 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1408482      1,900.00
87 บ.ยูนีซัน จำกัด 14/B5706101575      1,528.28
88 บ.ยูเมด้า จำกัด 110303      3,400.00
89 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0346302    11,258.30
90 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G1406-0219      1,620.00
91 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5705-1024      3,860.00
92 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5705-1018      2,500.00
93 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400187      1,797.60
94 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400222      1,284.00
95 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57007624    29,200.00
96 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57061311      9,305.00
97 บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ จำกัด IV5706022      1,062.50
98 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN13576      3,300.00
99 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5706-00915      2,880.00
100 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5706-025167      3,600.00
101 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 57-07-0216    50,000.00
102 บ.อาย เซอร์จิคอล จำกัด IV0005488      6,300.00
103 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV14-25175    10,500.00
104 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0027    72,700.00
105 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5704-0365    60,200.00
106 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0425      7,000.00
107 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0042    19,600.00
108 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0034    26,400.00
109 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0432    94,400.00
110 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5705-0414    94,600.00
111 บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5702499          855.00
112 บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5702426          900.00
113 บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5702497      2,900.00
114 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 57050238,57060084,57060210    22,500.00
115 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5705758      2,900.00
116 บ.เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 1403-A0954    16,430.00
117 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 571003608      8,900.00
118 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1407712      8,970.00
119 บ.เอเอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00070    40,000.00
120 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1403-0014    40,850.00
121 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1406-0011      8,900.00
122 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57020455      6,142.00
123 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31655904      7,216.00
124 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57063839    34,523.75
125 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1406213    42,800.00
126 พงศกร เดนตอลแลป D.1005    15,860.00
127 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 3/57/2      1,728.00
128 ร้านชิตตยา ดีเวลลอบเมนท์ 3/57/1      2,280.00
129 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 26/57/2519      1,500.00
130 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1401721      3,500.00
131 หจก.นิวโปร IV5706009    48,500.00
132 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV192/096-57,IV192/045-57      1,475.00
133 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5710609    16,200.00
134 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 440907      3,000.00
135 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C101014      2,800.00
136 หสม.ห้างธงทองโอสถ TS5706/0098      5,000.00
138 เอส ที ฟาร์มา 1406105      6,163.20
139 องค์การเภสัชกรรม 17223650,17223744,17223592,17222649,17221883,17222379      8,984.12
141 องค์การเภสัชกรรม 17216868,17216692,17215104    35,197.60
142 องค์การเภสัชกรรม 17216712      6,996.00
144 องค์การเภสัชกรรม 172194742,17219232    47,153.70
145 องค์การเภสัชกรรม 17219229          711.50
147 องค์การเภสัชกรรม 17218160    17,804.80
148 องค์การเภสัชกรรม 17220347,17219040    43,500.00
150 องค์การเภสัชกรรม 17221136,17220393,17220422    76,657.95
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here