กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลกำหนดจ่ายมิถุนายน 2557

ครบเดือนมิถุนายน 2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.57/05019          600.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.57/05392          180.00
3 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014007588      4,879.20
4 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014008138      2,653.60
5 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 027/571311      2,950.00
6 บ.คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 035/571742      1,770.00
7 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5703370      2,750.00
8 บ.เครส ฟาร์มา จำกัด KR1400795      1,300.00
9 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C 5701004    11,689.22
10 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5701300    17,279.43
11 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57030783    74,999.51
12 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57040456    76,199.49
13 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 747685      2,190.00
14 บ.ไชยกิจการ จำกัด 055/2736    11,595.00
15 บ.ไชยกิจการ จำกัด 056/2771      2,910.00
16 บ.ซิตี้ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด 57-C15271      7,110.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18747875          909.50
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18882792      3,638.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18874975          374.50
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18838727      3,852.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18817890      8,560.00
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18874931    67,457.08
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18891985    70,876.80
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18892629    98,953.60
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18920007      1,311.30
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18887642      1,498.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18887825      2,407.50
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18874837      1,447.90
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18875472      6,259.50
30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18913153      2,900.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421115063    75,000.00
32 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421115853          291.00
33 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421115809    16,128.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317120823    59,920.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317127257    84,369.50
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317145853    10,186.40
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317191976    42,800.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317272419    34,240.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317346697    34,240.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317310452      6,505.60
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317149632      9,381.76
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317225120      2,953.20
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317198452      2,765.95
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317349371      1,391.00
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317307628    50,985.50
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446552778    25,680.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446555223      5,810.10
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446570783      6,473.50
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446563648    13,803.00
50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446565659    14,552.00
51 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446567214    20,544.00
52 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446571811    26,364.80
53 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446572936    13,995.60
54 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446573998    27,713.00
55 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446577231      1,391.00
56 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446573159      4,280.00
57 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446571809      9,630.00
58 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446571812    64,200.00
59 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446572578    44,940.00
60 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57155103      4,800.00
61 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700120      1,605.00
62 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700086      9,630.00
63 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0012204      1,500.00
64 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5703/13126    10,800.00
65 บ.ทีแมน ฟาร์มา จำกัด IV5704000262    14,400.00
66 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5703272    26,350.60
67 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5703831    26,647.44
68 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5704189    25,598.24
69 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57003287      7,282.00
70 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57003299          675.00
71 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57003938      3,099.00
72 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57004152      2,200.00
73 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57003544      1,500.00
74 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57004636    17,500.00
75 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57031382      5,600.00
76 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57032602      1,305.00
77 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57040349      4,150.00
78 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57019592      2,193.50
79 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 572033      2,000.00
80 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 571925      2,000.00
81 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5700870      8,640.00
82 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5700379      4,760.00
83 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5701003      1,200.00
84 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571034650    60,000.00
85 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571043122    58,900.00
86 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571042427    10,800.00
87 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571043068    18,720.00
88 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571043089    75,600.00
89 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571040505    19,000.00
90 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571046973    28,600.00
91 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571048112      5,510.00
92 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571043137    60,000.00
93 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570008909    58,850.00
94 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1401239    19,902.00
95 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57009361      3,700.00
96 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57009795          550.00
97 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014040808    18,960.00
98 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 570938      2,050.00
99 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5702547      6,135.00
100 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140409-027      1,956.00
101 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC140404-058      6,700.00
102 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC140417-039      4,750.00
103 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS140421-065      2,600.00
104 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV14-06819      4,815.00
105 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 10416      2,600.00
106 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI140401774      2,800.00
107 บ.เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด *02366      7,200.00
108 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/401966    81,000.50
109 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/203319    70,620.00
110 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/301990    24,000.00
111 บ.เมดไลน์ จำกัด 57/502721    13,620.00
112 บ.เมดไลน์ จำกัด 57/503555      5,400.00
113 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/204061    64,200.00
114 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12957      4,233.00
115 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12958      4,800.00
116 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 49030      9,000.00
117 บ.เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด 47736      2,000.00
118 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14040613      2,800.00
119 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14040250      3,000.00
120 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5704-0748      6,400.00
121 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 571619          600.00
122 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1405640      1,657.00
123 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1405596      1,900.00
124 บ.ยูนิเมด จำกัด 5700581      2,600.00
125 บ.ยูนีซัน จำกัด 17/B5704101509      2,568.00
126 บ.ยูเมด้า จำกัด 107644      1,200.00
127 บ.ยูเมด้า จำกัด 107511      1,280.00
128 บ.ยูเมด้า จำกัด 107408      2,400.00
129 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0342995      2,996.00
130 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0344075      9,320.00
131 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G 1404-0688    12,360.00
132 บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด DS333/00075      2,000.00
133 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN08839    19,600.00
134 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10303190    38,707.25
135 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10401427      3,103.00
136 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10400921    25,252.00
137 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5704-00939      5,400.00
138 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5703-04196      4,400.00
139 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5704-00691    18,720.00
140 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5704-02827      5,880.00
141 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/03-0101      1,200.00
142 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/04-0106      8,000.00
143 บ.หมอยาไทย 101 จำกัด MT14/00290      5,750.00
144 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV14-17319      8,667.00
145 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5702-0243    96,400.00
146 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5703-0294    42,000.00
147 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5703-0310    97,400.00
148 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5703-0303    82,000.00
149 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5704-0062    52,960.00
150 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AS00843    40,000.00
151 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57006534    17,280.00
152 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57005911          954.00
153 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57040714      5,100.00
154 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 137904      9,000.00
155 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 57040260      4,500.00
156 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5703085      2,200.00
157 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1405078      1,450.00
158 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14040027      5,200.00
159 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57010986      4,860.00
160 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57012032    14,986.00
161 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57013039      6,940.00
162 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5704/029      3,000.00
163 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5704/044      3,600.00
164 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31646506    14,784.00
165 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31645553      4,950.00
166 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 570331123    41,219.00
167 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57033892      3,680.00
168 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57040655    25,077.00
169 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 567034303    18,730.00
170 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57042851    31,321.25
171 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU06095      1,500.00
172 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL57-03/526      5,700.00
173 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1404195    25,680.00
174 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 37-40,42-44,46,47      7,682.60
175 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 48,49,50      6,722.70
176 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 18/57/1792      1,800.00
177 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570340      8,880.00
178 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570237    17,290.00
179 หจก.นิวโปร IV5703013    54,000.00
180 หจก.บี.เอม.ฟาร์มาซี SI5704-0142    10,500.00
181 หจก.พี.ดี.แอล. VW57040768      2,760.00
182 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV186/100-57      4,540.00
183 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV188/086-57      3,250.00
184 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV188/065-57      1,625.00
185 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV189/071-57    11,125.00
186 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV189/092-57          455.00
187 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5705366      1,500.00
188 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5706841    13,378.00
189 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5707067      4,780.00
190 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5706586      1,650.00
191 หจก.อั๊พซัน 570683      3,600.00
192 หจก.เอ็มมีเน้นซ์ IVD0038028    15,000.00
193 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57040139      3,000.00
194 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57040205      3,000.00
195 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 434214      2,000.00
196 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 433035      2,975.00
197 หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ 435401      6,000.00
198 หสม.ห้างธงทองโอสถ TS5704/0014    15,520.00
199 องค์การเภสัชกรรม 17212501    43,500.00
200 องค์การเภสัชกรรม 17213858,17212861,17212483,17212548,17212579    32,389.46
201 องค์การเภสัชกรรม 17213864,17212218,17211050    20,753.60
202 องค์การเภสัชกรรม 17214284    86,400.00
203 องค์การเภสัชกรรม 17214141,17215195    10,175.00
204 องค์การเภสัชกรรม 17214479          680.00
205 องค์การเภสัชกรรม 17216200      2,626.86
206 องค์การเภสัชกรรม 17219900    47,600.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here