กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนมีนาคม 2557

ครบเดือนมีนาคม  2557
ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ  จำนวนเงิน 
1 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5612940       3,300.00
2 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5700017     21,600.00
3 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) IV570018219       1,740.00
4 บ.ไชยกิจการ จำกัด 054/2651,053/2640     21,740.00
5 บ.ไชยกิจการ จำกัด 054/2671       5,775.00
6 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18402117       6,259.50
7 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18472219       5,640.99
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18531726       2,889.00
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18535718       7,704.00
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18491750       7,222.50
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18463870       8,025.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18492162     36,005.50
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18407600     94,502.40
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18434096     98,953.60
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18407599     46,010.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18502762     32,626.44
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18515423       1,799.98
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 18491169       2,900.00
19 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421103171     30,400.00
20 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 321141944       4,936.00
21 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421100716     60,000.00
22 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421101428       5,880.00
23 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0040403       6,286.25
24 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316614421       8,800.75
25 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316706112     29,960.00
26 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316807183       4,943.40
27 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316807868       2,653.60
28 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316438930     18,104.40
29 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316440731       2,396.80
30 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316390823       7,821.70
31 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316716666       3,092.30
32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316754430       5,350.00
33 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316725710       8,752.60
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316785216       8,988.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316697573       8,988.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316731727     50,183.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5316697572     16,807.56
38 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446514983       7,746.80
39 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446522615     85,600.00
40 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446515353     64,200.00
41 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446517187     67,570.50
42 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446514451     37,236.00
43 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446515210     10,700.00
44 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446515408     19,773.60
45 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446515221       4,494.00
46 บ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 57000551     20,880.00
47 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5600543     10,432.50
48 บ.ที.เค. เมดดิคอล ซัพพลายส์เออร์ จำกัด IV5700012       3,210.00
49 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0008647     12,360.00
50 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0008728       6,180.00
51 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5612/11292     11,750.00
52 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5701/10879       7,800.00
53 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5615145     24,898.84
54 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5700217     25,668.27
55 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  56013651       7,285.00
56 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57000677       8,395.00
57 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  57000093       3,000.00
58 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57011548       2,600.00
59 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57000213       2,247.00
60 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 570235       2,000.00
61 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 570096       2,000.00
62 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5700133       2,400.00
63 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571012771       7,500.00
64 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571001241       7,200.00
65 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571010571     14,400.00
66 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571005300     60,000.00
67 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571005317     87,500.00
68 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571005334       9,000.00
69 บ.ไบโอคอททอน จำกัด IV 5606351       3,240.00
70 บ.ไบโอเคมิคัล เทคโนโลยี่ จำกัด IV5701014       3,000.00
71 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV 570000873     23,500.00
72 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57000121     60,000.00
73 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-588060     16,450.00
74 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57000936     75,000.00
75 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 69531       4,000.00
76 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 69580       9,000.00
77 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5700349       5,290.00
78 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS140113-060     12,312.00
79 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV 13-20693       6,420.00
80 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 02535       1,400.00
81 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 57270226       1,250.00
82 บ.เภสัชกรรม เค.บี. จำกัด *01786       4,800.00
83 บ.เมดไลน์ จำกัด 57/500366       8,810.00
84 บ.เมดไลน์ จำกัด 17/100598     18,000.00
85 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/300349     27,000.00
86 บ.เมดไลน์ จำกัด 46/408394     59,001.00
87 บ.เมดไลน์ จำกัด 16/123939     26,000.00
88 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/300028     72,225.00
89 บ.เมดไลน์ จำกัด 27/200423     72,000.00
90 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/400375       1,765.50
91 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 12620       4,800.00
92 บ.โมเดิร์นฟาร์มา จำกัด INV5701-0363       4,800.00
93 บ.ยูนิเมด จำกัด 5700117       1,950.00
94 บ.ยูเมด้า จำกัด 103661       3,560.00
95 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0339863       2,900.00
96 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) G 1401-0812       2,700.00
97 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5701-0502       1,750.00
98 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 126090130       1,835.00
99 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57001037       2,400.00
100 บ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ จำกัด 57000659     15,900.00
101 บ.วีนัสโลจิตสติกส์ จำกัด VS57010126       2,830.00
102 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN00871       3,300.00
103 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 56IV003277       1,600.00
104 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5701-00431     13,640.00
105 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5701-00966       3,600.00
106 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5701-03058       9,360.00
107 บ.หมอยาไทย 101 จำกัด MT14/00052       3,220.00
108 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV13-61497,IV14-04788       8,667.00
109 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5701-0176     80,000.00
110 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5701-0188     80,100.00
111 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5701-0181     95,100.00
112 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 140613     58,000.00
113 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-57001023     80,000.00
114 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 0 625983       2,693.00
115 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 561015245     20,740.00
116 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1400642       8,175.00
117 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57002069       3,600.00
118 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 56038532       4,086.00
119 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 56036707       2,200.00
120 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 56036953     14,124.00
121 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5701/043       3,400.00
122 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31630148     10,560.00
123 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31633335       8,250.00
124 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 56124060     38,430.00
125 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 56123313     16,780.80
126 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57013354       3,680.00
127 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57012518       4,023.20
128 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU00408       1,500.00
129 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL57-02/017       5,700.00
130 บ.ฮิวเมอร์ริค จำกัด IV0011002       2,000.00
131 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1401172     21,400.00
132 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 26,28,29,30,31,33,34       6,377.20
133 หจก.เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1311-0355,BB1311-0268,BB1311-0442     11,150.00
134 หจก.นิวโปร IV5612016     68,200.00
135 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5701094       1,900.00
136 หจก.สกายเมดไลน์ 570014       3,120.00
137 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57010215       2,040.00
138 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57010057       3,000.00
139 หจก.เอส.อี. ซัพพลาย 57010296       3,000.00
140 หจก.เอเอส โกลบอล อินเตอร์เทค AS00756     40,000.00
141 หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C97060       2,800.00
142 หสม.ห้างธงทองโอสถ  TS5701/0010       5,760.00
143 หสม.ห้างธงทองโอสถ  TS5701/0160     11,520.00
144 องค์การเภสัชกรรม 17204702,17201706,17202095,17201113     78,569.34
145 องค์การเภสัชกรรม 17205584,17205152,17204242,17204494,17204247,17204176     53,570.30
146 องค์การเภสัชกรรม 17204530,17202951,17203700,17203201,17203113,17202771     42,099.20
147 องค์การเภสัชกรรม 17202756     17,400.00
148 องค์การเภสัชกรรม 17207402,17207246,17206933     27,440.00
149 องค์การเภสัชกรรม 17205708     13,482.00
150 องค์การเภสัชกรรม 17205633,17205636,17205920,17205986,17206069,17206414     91,588.20
151 องค์การเภสัชกรรม 17209170       4,000.00
152 องค์การเภสัชกรรม 17209756       7,920.00
153 องค์การเภสัชกรรม 17209303,17210150,17210236     88,920.00
154 องค์การเภสัชกรรม 17208582,17207822,17207904,17207520,17207616,17207313,17207329,17207467,17206931     55,456.60
155 องค์การเภสัชกรรม 17207587     17,400.00
156 องค์การเภสัชกรรม 17208412     12,120.00
157 เอส ที ฟาร์มา 1401066       5,392.80
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here