กลุ่มวัยทำงาน/สูงอายุ

ทีมหน่วยงาน

Display # 
Title
กลุ่มงานการจัดการ
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างการซ่อมบำรุง
งานธุรการ
การบริการยานพาหนะ
งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ์
งานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ
งานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานการพยาบาล
งานเวชระเบียน
งานผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล
งานบริการให้คำปรึกษา
งานผู้ป่วยใน1
งานผู้ป่วยใน2
งานผู้คลอด
หอผู้ป่วยพิเศษ
งานแพทย์แผนไทย
งานควบคุมการติดเชื้อ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์คุณภาพ
งานประกันสุขภาพ
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here