กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนกรกฎาคม 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/05867        1,500.00
2 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015008079        7,990.76
3 บ.ควอลิฟาย กรุ๊ป จำกัด 122661        5,880.00
4 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5805058        1,650.00
5 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5802133      17,279.73
6 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV58050759,IV062/3075        2,999.96
7 บ.ไชยกิจการ จำกัด 061/3037,062/3075      14,550.00
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20581783      29,425.00
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20576770      57,673.00
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20540818        1,712.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20568710        3,872.00
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20548188        5,800.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20526938        4,226.50
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20506104,20506105        3,338.40
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20575595        4,410.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20584788        4,173.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20581220        7,222.50
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20560954        1,112.80
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20554695        8,988.00
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20418394      59,064.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20526447      19,260.00
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20439292,20567597      12,840.00
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20546023      95,872.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20598717      70,620.00
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20579910      29,429.28
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20494463      14,980.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20588888      74,215.20
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20562955      63,500.00
29 บ.เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด SMCC5804/081        7,500.00
30 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521114597      15,200.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521116217      75,000.00
32 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521116040      22,800.00
33 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521116214,521116219,521116216      41,560.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319409291      11,497.15
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319423706        1,605.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319416271      12,519.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319452497,5319558594      10,272.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319533153,5319453432        8,239.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319335487      36,915.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319569078      29,960.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319617659        8,560.00
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319479269        3,980.40
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319567724        5,885.00
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319617478        4,280.00
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319587554        2,765.95
46 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319582298        4,365.60
47 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319392321        2,889.00
48 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319707047        3,852.00
49 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 531975193        4,815.00
50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319733110        7,704.00
51 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319717516        5,885.00
52 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319716679        6,548.40
53 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319720815        7,704.00
54 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319727731      11,620.20
55 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446793638        9,330.40
56 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446802010        1,177.00
57 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446801671        2,407.50
58 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446803366        9,330.40
59 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446802916      19,795.00
60 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446802874        9,630.00
61 บ.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด IV2015/049,IV2015/072,IV2015/085      25,540.00
62 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58150645      10,510.00
63 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด IS5805000922        4,500.00
64 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5805/11585        9,690.00
65 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5805/11336        5,500.00
66 บ.ไทยก๊อส จำกัด IV5814292        4,725.00
67 บ.ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด 58/04323        3,920.00
68 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5804862      22,800.62
69 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5805423      21,443.27
70 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58004949      63,000.00
71 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58051786        2,040.00
72 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-23862        2,500.00
73 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-22370        5,760.00
74 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-25438        9,600.00
75 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1058012243      20,758.00
76 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58022996        7,704.00
77 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 582494        3,000.00
78 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5800886        8,640.00
79 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581047750      62,600.00
80 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581041595      92,000.00
81 บ.ไบโอคอททอน จำกัด IV5803127,IV5803172        4,590.00
82 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV580013462      58,850.00
83 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1502823      26,536.00
84 บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58015998        7,820.00
85 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58012662        2,736.00
86 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58012661        3,950.00
87 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015052653        2,140.00
88 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015050920      23,700.00
89 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015053547      11,070.00
90 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 413608,416145        6,323.70
91 บ.พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด 1128/56355      19,500.00
92 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 581220        3,145.00
93 บ.พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จำกัด 581427        1,125.00
94 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 81814        5,600.00
95 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS150519-052        1,800.00
96 บ.ฟาร์มีน่า จำกัด 58282129        1,500.00
97 บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด INV5804-0613        2,400.00
98 บ.เฟิร์มเมอร์ จำกัด INV.5804-0051      36,300.00
99 บ.มาสุ จำกัด 103905        8,000.00
100 บ.เมดไลน์ จำกัด 38/302620      27,000.00
101 บ.เมดไลน์ จำกัด 38/302636      38,520.00
102 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/108844      35,000.00
103 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/402530      22,500.00
104 บ.เมดิทอป จำกัด 1273712        5,600.00
105 บ.เมส เทรดดิ้ง จำกัด 34-01323        4,280.00
106 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15050919        9,000.00
107 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15051793        5,600.00
108 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5805-26      38,000.00
109 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5805-103      19,000.00
110 บ.โมเดอร์นแมนู จำกัด IV5805-319      10,500.00
111 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV5805-0745        3,200.00
112 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5805101318        2,568.00
113 บ.ยูเมด้า จำกัด 125593        4,800.00
114 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0361375        3,900.00
115 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0361493        5,400.00
116 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5805-0152        2,700.00
117 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV-5805-0702        6,500.00
118 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV-5805-0264        4,240.00
119 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5805-0706        5,750.00
120 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5805-0268        2,440.00
121 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1500228        5,136.00
122 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1500260        2,054.40
123 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58008080      11,680.00
124 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58008339      11,680.00
125 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI2040758,IV2040759,BI2040760      27,520.40
126 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10506831        4,494.00
127 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5805-04737      23,500.00
128 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5805-03286,5805-03287      27,120.00
129 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 58/04-0116        2,305.00
130 บ.อาฟเตอร์ เพลท เทรดดิ้ง จำกัด 0844      39,000.00
131 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-22361        8,025.00
132 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5804-0362      81,000.00
133 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5804-0219      84,900.00
134 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5805-0040      31,300.00
135 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5805-0035      63,700.00
136 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5804-0230      89,000.00
137 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 15-0764      58,000.00
138 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00338      20,000.00
139 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58009430        3,000.00
140 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58050606      15,000.00
141 บ.เอช.เค. เมดิซีน จำกัด IV58050976        3,400.00
142 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 152285      10,500.00
143 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 58030370      13,500.00
144 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 58050258      13,500.00
145 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/302992        2,100.00
146 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/303457        3,000.00
147 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5804251        1,100.00
148 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5804768        2,500.00
149 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5804-00454        2,025.00
150 บ.เอสเค เมดิเทค จำกัด SK5804075      22,500.00
151 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1502509      14,539.20
152 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1502688        4,000.00
153 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1504-0034      48,300.00
154 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1504-0039      57,500.00
155 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58016176        3,386.00
156 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58017264        4,860.00
157 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31708153        8,250.00
158 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31710581        3,680.00
159 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58045563        1,840.00
160 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58055744      10,272.00
161 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58050799      32,635.00
162 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-05/062        1,125.00
163 บ.ไอแคร์ เมดิคัล จำกัด BL58-05/512        7,950.00
164 พงศกร เดนตอลแลป D.1015      38,580.00
165 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 29-32        4,879.20
166 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 34,35,38,40        4,269.30
167 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1501859        2,560.00
168 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1504-0011        4,650.00
169 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1504-0219        8,400.00
170 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5809012        1,900.00
171 หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย C110014        2,800.00
172 หสม.พรีเมด ฟาร์มา IN580500181        2,484.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here