กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนเมษายน 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/03689            600.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/03038        7,200.00
3 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015002578        2,927.52
4 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5801751        2,200.00
5 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5800831        7,200.00
6 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5800242      11,689.22
7 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580021627        1,740.00
8 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580021506        7,600.00
9 บ.ไชยกิจการ จำกัด 060/3000        1,850.00
10 บ.ไชยกิจการ จำกัด 061/3030        1,940.00
11 บ.ไชยกิจการ จำกัด 062/3065        9,700.00
12 บ.ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 58-C16531        3,792.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20094349        3,210.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20067768        1,070.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20055912        1,070.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20098607        3,745.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20053773      19,204.36
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20057692        8,988.00
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20077238,20077239        6,366.50
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20135977        2,996.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20124216        2,568.00
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20120953        4,173.00
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20130725      47,080.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20129922      36,005.50
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20131324        9,672.80
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2180695        6,150.16
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20176826      14,006.30
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20179997        5,350.00
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20176905      13,439.20
30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 58002001      23,360.00
31 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20183309      89,880.00
32 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20069925        3,852.00
33 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20183308      59,064.00
34 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20190569        6,612.60
35 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521103534        8,000.00
36 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521103976      16,128.00
37 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521105353      45,000.00
38 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521105354      37,490.00
39 บ.ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด IV0044335      26,429.00
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318229737        4,387.00
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318995622        1,418.82
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318987676        2,824.80
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318953287        6,548.40
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318979735        1,284.00
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319031389        1,091.40
46 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319161778      17,824.06
47 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319004726        4,173.00
48 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319185595        3,364.08
49 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319054283      42,800.00
50 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318045688        5,382.10
51 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446749960        9,844.00
52 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446741783        6,997.80
53 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446747053      10,700.00
54 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58047683      10,400.00
55 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 58054342      10,440.00
56 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด IV5801002952        8,500.00
57 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5802/11678        5,500.00
58 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5802/11466      19,280.00
59 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5801014      25,669.71
60 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5801524      26,647.44
61 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58000898      63,000.00
62 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58022004        5,720.00
63 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-05782        4,800.00
64 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58004788      11,770.00
65 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58008089        1,316.10
66 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58005346            321.00
67 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58008212        6,420.00
68 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH5800174        8,640.00
69 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5800244        3,570.00
70 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581006255      98,900.00
71 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581015461      98,900.00
72 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581015589      86,400.00
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581015475      31,680.00
74 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581016084      54,900.00
75 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581018494        1,400.00
76 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV580004610      58,850.00
77 บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด IV-58010105        3,000.00
78 บ.ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด INV58-0042        3,750.00
79 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1500777      13,268.00
80 บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 58004390        1,605.00
81 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015014826      23,700.00
82 บ.พี เอส เอ อินเตอร์โลฟ์ จำกัด 5801069        6,900.00
83 บ.ฟาร์มาดิกา จำกัด DIS150126-037        1,800.00
84 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150217-071        2,250.00
85 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIS150128-026        6,250.00
86 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI150110216        2,200.00
87 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI150207434        2,550.00
88 บ.เมดไลน์ จำกัด 18/102477      18,000.00
89 บ.เมดไลน์ จำกัด 38/300994      37,803.00
90 บ.เมดไลน์ จำกัด 28/200595      53,500.00
91 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 14121        4,800.00
92 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 14195        4,982.00
93 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15020164        6,400.00
94 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15021025        1,560.00
95 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15021023        2,800.00
96 บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด INV.5802-0421        4,800.00
97 บ.ยูนิเมด จำกัด 5800293        1,160.00
98 บ.ยูนิเมด จำกัด 5800121        1,160.00
99 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5802101288      24,784.00
100 บ.ยูเมด้า จำกัด 121608        4,280.00
101 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1501-2014        1,080.00
102 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1502-1166        2,700.00
103 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5802-0565        3,400.00
104 บ.วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด IV58020251        2,889.00
105 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1500040        2,568.00
106 บ.วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด 127100066        7,420.00
107 บ.วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด VS58010182        4,084.00
108 บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จำกัด 58002001      23,360.00
109 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 58IV000507        1,280.00
110 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10105806      35,400.95
111 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10200339      11,780.70
112 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 58/01-0003      14,605.00
113 บ.หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด INV-15-01711      83,460.00
114 บ.อาร์เอ็กซ์ จำกัด IV15-05265        8,667.00
115 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0306      80,000.00
116 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0470      90,800.00
117 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5802-0084      13,300.00
118 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0197      74,000.00
119 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5801-0441      67,100.00
120 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5801-0330      10,700.00
121 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0206      63,000.00
122 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0446      35,000.00
123 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5712-0200      96,900.00
124 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00259      40,000.00
125 บ.เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด DT-58002625      23,040.00
126 บ.เอเซีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5800325        2,200.00
127 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 58010199      13,500.00
128 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 38/300277      11,651.50
129 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5801-00348        2,740.00
130 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5801-00361        2,775.00
131 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5801-00196      50,000.00
132 บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 5800454        1,925.00
133 บ.เอ็นที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด IV057004363        6,900.00
134 บ.เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 1409-A1637        3,550.00
135 บ.เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 1411-A0331        5,940.00
136 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 571014308      12,960.00
137 บ.เอสดีเอส เคอร์ จำกัด 571009159      16,500.00
138 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1502007      10,502.80
139 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 15020023        5,200.00
140 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1502-0011      44,700.00
141 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58002646        2,430.00
142 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58002643        7,500.00
143 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58003845      21,750.00
144 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58005932        2,724.00
145 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58005520        6,324.00
146 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5801/052        3,400.00
147 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58012325      27,092.40
148 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58013111        6,450.00
149 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58025601        3,680.00
150 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58014260      17,512.40
151 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58020973      12,600.00
152 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 7-11        4,697.30
153 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 48,49,1-4        5,970.60
154 ร้านไพโรจน์อะไหล่ 13,14,16,17,18,20        5,574.70
155 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1409-0293,BB1409-0294      11,550.00
156 หจก.เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ BB1411-0505      24,380.00
157 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB580043      33,580.00
158 หจก.ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย 57957        6,900.00
159 หจก.ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย 59426        4,760.00
160 หจก.ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย 57963        8,325.00
161 หจก.นิวโปร IV5802006      49,720.00
162 หจก.บี.เอม.ฟาร์มาซี SI5801-0858      10,500.00
163 หจก.พี.ดี.แอล. VW58020434        9,753.60
164 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV211/094-58        2,600.00
165 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5802985        2,850.00
166 หจก.โรงงานมิลาโน 2121/9746            449.40
167 หจก.โรงงานมิลาโน 2121/9745        1,100.00
168 หจก.สกายเมดไลน์ 580021        4,800.00
169 หจก.อั๊พซัน 580313        1,440.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here