กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนมีนาคม 2558

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2015000786    22,983.60
2 บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด IN5800316      2,200.00
3 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV58010591    77,999.47
4 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20051128    56,924.00
5 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 2008919    74,215.20
6 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20056423    12,037.50
7 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20053841      6,612.60
8 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20067840    28,890.00
9 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20067542    89,880.00
10 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20067548    59,064.00
11 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20060333      1,187.70
12 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20051104    63,500.00
13 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20055724      1,275.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20053406      2,900.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20056402      2,247.00
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20056439    67,281.60
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 20061794      2,900.00
18 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521102386      2,086.50
19 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 521101984    54,800.00
20 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318970897    29,960.00
21 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318885684    53,928.00
22 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318890090    42,800.00
23 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5317660078      4,413.75
24 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5319020726      3,980.40
25 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318986898    50,739.40
26 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318928555      2,630.06
27 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446731777    35,952.00
28 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446734461      4,922.00
29 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446725187    28,697.40
30 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5801/11488    12,600.00
31 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5800640    26,297.65
32 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5714383    20,222.57
33 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5800160    26,647.44
34 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58000845    25,896.00
35 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 58000197    35,590.00
36 บ.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV58011510      8,424.00
37 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV15-01602      1,536.00
38 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58001734      3,290.25
39 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58002725          190.46
40 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 58002925      1,391.00
41 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581007002    10,000.00
42 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581002568    56,700.00
43 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581003582    36,000.00
44 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581006243    27,691.00
45 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 581007861    54,000.00
46 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58001593      3,160.00
47 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-58001609      2,200.00
48 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2015012532    49,540.00
49 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 78384      3,600.00
50 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 78853      4,000.00
51 บ.ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด IV15-01278      3,210.00
52 บ.เมดไลน์ จำกัด 48/400301    49,167.50
53 บ.เมดไลน์ จำกัด 28/200174    26,750.00
54 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 14060      4,980.00
55 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15011496      2,325.00
56 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML15011036      1,500.00
57 บ.โมส เม็ดดิเทค จำกัด 007/0629      2,000.00
58 บ.ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด 575251      1,000.00
59 บ.ยูนีซัน จำกัด 18/B5801100942      3,056.56
60 บ.ยูเมด้า จำกัด 120418,120364      7,000.00
61 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด G1501-1016      8,712.00
62 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5801-0499      3,400.00
63 บ.วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด VS57122963    50,829.00
64 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 15SN01092      5,380.00
65 บ.สเทไรล์ เทคโนโลยีส์ จำกัด INV 2014/12003    32,100.00
66 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5801-03450      5,400.00
67 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5801-03451    14,040.00
68 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 58-07-0007      1,200.00
69 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/12-0389    18,000.00
70 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0465    61,500.00
71 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0299    76,900.00
72 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5710-0318    72,900.00
73 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0292    56,300.00
74 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0037    21,400.00
75 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5709-0443    80,000.00
76 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5711-0313    98,000.00
77 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG00226    40,000.00
78 บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 146435      2,700.00
79 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 48/400323      2,568.00
80 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI24/1500366      8,492.80
81 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 58001952    16,278.00
82 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5712/046      3,000.00
83 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5712/045      5,400.00
84 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 58013845      3,680.00
85 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 15BU00946      5,600.00
86 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1501132    21,400.00
87 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 09/58/888      3,000.00
88 หจก.จีไอเอส ฟาร์มา IV1500311      2,800.00
89 หจก.พี.ดี.แอล. VW58010268    10,160.00
90 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5801447    15,200.00
91 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5801551      5,850.00
92 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5801201      3,114.00
93 หสม.ห้างธงทองโอสถ TS5801/0020    10,368.00
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here