กลุ่มเด็ก 0-5 ปี

บิลครบกำหนดจ่ายเดือนธันวาคม 2557

ลำดับ ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน
1 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/00134,ช.58/00321      4,150.00
2 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/00050,ช.58/00051      4,350.00
3 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/00133    12,300.00
4 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ช.58/00621          360.00
5 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 01-GM-1-2-2-2014019359      2,439.60
6 บ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5703974    17,279.43
7 บ.จรูญเภสัช จำกัด IV57090705    76,799.49
8 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด IV580004483      1,740.00
9 บ.ชูมิตร 1967 จำกัด 756686    17,520.00
10 บ.ไชยกิจการ จำกัด 059/2935      1,850.00
11 บ.ไชยกิจการ จำกัด 059/2938      2,910.00
12 บ.ซันนี่เมดิก จำกัด 5701086      2,100.00
13 บ.ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 57-C16130      3,318.00
14 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19545037    56,175.00
15 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19664064      1,209.10
16 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19632916      2,247.00
17 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19658346      3,424.00
18 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19670379      7,222.50
19 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19672525    16,531.50
20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19645049    15,408.00
21 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19658098    67,281.60
22 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19666358    13,439.20
23 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19562038    53,147.00
24 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19660687    95,358.40
25 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19658054    44,422.12
26 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19647928    21,400.00
27 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19622037    98,953.60
28 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19659385      9,120.68
29 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 19702825      3,135.10
30 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421136107    60,000.00
31 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421138370    16,128.00
32 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421139506    55,900.00
33 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 421139505    75,000.00
34 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318246847    39,590.00
35 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318229953      7,704.00
36 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318212638      8,988.00
37 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318407616      2,568.00
38 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318458982    42,800.00
39 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318442472      4,365.60
40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318448037      8,859.60
41 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318486978      7,704.00
42 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318447136    70,620.00
43 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318448669    60,861.60
44 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318439853      2,996.00
45 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5318440814      2,854.76
46 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446635130    64,200.00
47 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446656899    64,200.00
48 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446657054    45,047.00
49 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446680149      1,177.00
50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446672526      9,565.80
51 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446661895    71,904.00
52 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446682785    10,700.00
53 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446682754    14,766.00
54 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 5446684551    50,718.00
55 บ.ที เอ็น พี เอลท์แคร์ จำกัด 57367631    15,660.00
56 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0018069      2,550.00
57 บ.ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด 0018240      6,000.00
58 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5710/10284          360.00
59 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5710/12254    15,012.00
60 บ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด T5710/12259      5,400.00
61 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5710949    26,017.88
62 บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จำกัด IP5711572    21,261.93
63 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57011559    53,750.00
64 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 57011502    14,330.50
65 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV14-44316      1,680.00
66 บ.บางกอก ดรัก จำกัด IV14-46976      4,800.00
67 บ.บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 1057026096      7,490.00
68 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57048237      5,328.60
69 บ.บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 57048427      1,316.10
70 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 575890      3,000.00
71 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DH570223      8,640.00
72 บ.บูรพาโอสถ จำกัด DB5701131      3,570.00
73 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129690      9,000.00
74 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129769      6,000.00
75 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129783    56,700.00
76 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129797    64,800.00
77 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129807    57,300.00
78 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571130122    18,400.00
79 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571130328    57,600.00
80 บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 571129676    82,800.00
81 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570018639    58,850.00
82 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570020457    23,500.00
83 บ.ไบโอจีนีเทค จำกัด IV570020458    58,850.00
84 บ.ไบโอเทคนิคัล จำกัด IV-57100093      3,000.00
85 บ.ไบโอวาลิส จำกัด IV1404986    19,902.00
86 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด IVU-57025012      6,348.00
87 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014103480    11,850.00
88 บ.พรอส ฟาร์มา จำกัด INV-L-IV\2014104388      2,140.00
89 บ.พี ซี เด็นตัล แลป จำกัด 395407      1,701.30
90 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จำกัด 76374      4,000.00
91 บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 5707801      6,108.00
92 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด PIC141027-032    11,200.00
93 บ.ฟาร์ม่าสแควร์ จำกัด 24468      3,400.00
94 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI141009289      1,100.00
95 บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด TI141009373      5,100.00
96 บ.มาสุ จำกัด 95156    10,000.00
97 บ.เมดไลน์ จำกัด 37/306118    57,780.00
98 บ.เมดไลน์ จำกัด 47/406404    78,167.50
99 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13743      4,980.00
100 บ.เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จำกัด 13744      4,800.00
101 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14101006      2,325.00
102 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ML14101004      6,400.00
103 บ.ยูโทเปี้ยน จำกัด IV1415293      3,800.00
104 บ.ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด C5708489      3,100.00
105 บ.ยูเมด้า จำกัด 116554      2,700.00
106 บ.ยูเมด้า จำกัด 116669      1,600.00
107 บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 0352207      7,704.00
108 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5710-0759      2,900.00
109 บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ควานซ์ จำกัด IV5710-0680      1,700.00
110 บ.วิทยาศรม จำกัด 3-1400469      2,054.40
111 บ.วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด VS57102416    13,220.00
112 บ.วีอาร์ เดนตอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด BI1100695,BI1100693,BI1100694      9,929.60
113 บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ จำกัด IV5709036      1,062.50
114 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN22845      6,930.00
115 บ.ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 14SN23597    14,000.00
116 บ.สตาร์แล็บ จำกัด 57IV002634      1,920.00
117 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 10903288    23,861.00
118 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 11009904    35,845.00
119 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5710-03118      9,000.00
120 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด 5710-03117    23,400.00
121 บ.สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 57-07-0379      3,000.00
122 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/09-0295      4,000.00
123 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/10-0334    10,500.00
124 บ.เสิร์ช เทค จำกัด 57/10-0337    22,500.00
125 บ.หมอยาไทย 101 จำกัด MT14/01121      2,300.00
126 บ.อาฟเตอร์ เพลท เทรดดิ้ง จำกัด 0800    53,786.00
127 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0337    93,300.00
128 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5707-0331    85,600.00
129 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5708-0200    96,700.00
130 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5708-0405    82,500.00
131 บ.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด INV.5708-0441    59,900.00
132 บ.อินฟินิท ไซเอ็นซ์ จำกัด 14-0702    58,000.00
133 บ.เอ เอส โกลบอล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด AG 00152    40,000.00
134 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57101368      8,500.00
135 บ.เอช.เค.เมดิซีน จำกัด IV57101248      6,000.00
136 บ.เอเซีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด IV5704083      5,850.00
137 บ.เอ็นโดเมด (1999) จำกัด 57090009    13,500.00
138 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 37/307686      4,800.00
139 บ.เอฟ.ซี.พี. จำกัด 37/307685      6,772.50
140 บ.เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด BLM5710-00216      2,770.00
141 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด SI14/1413104    11,990.00
142 บ.แอควานซ์ ไดแอกนอสติก จำกัด 14100049      5,200.00
143 บ.แอควานซ์ อินโนเมด จำกัด INV.1410-0007    22,850.00
144 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57035359      5,000.00
145 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57035815      4,860.00
146 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57036748    34,800.00
147 บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 57038993      2,900.00
148 บ.แอม เบส พลัส จำกัด AM5710/029      2,800.00
149 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31676040      2,992.00
150 บ.แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด UG31676991      6,600.00
151 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57104154      3,680.00
152 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57103605    60,242.50
153 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57104873      8,400.00
154 บ.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 57103821      2,500.00
155 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU14765          550.00
156 บ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 14BU15488      2,250.00
157 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด IV1410289    32,100.00
158 พงศกร เดนตอลแลป D.1009    18,720.00
159 สถานเสาวภา IV580000001    19,920.00
160 หจก.เดวิด บราเธอร์ส กรุ๊ป DB570786    24,700.00
161 หจก.นิวโปร IV5709023      8,400.00
162 หจก.นิวโปร IV5711003    25,200.00
163 หจก.นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด IV57102766      6,099.00
164 หจก.พี.เอ็น.โปรดักส์ นครสวรรค์ IV203/026-57      5,800.00
165 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5718633      1,500.00
166 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5720825      2,250.00
167 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี IV5719712      9,934.00
168 หจก.สกายเมดไลน์ 570294      3,500.00
169 หจก.อั๊พซัน 572067      1,800.00
170 หจก.เอส.อี.ซัพพลาย 57100367      2,150.00
171 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่ 451924      2,500.00
172 หสม.ห้างธงทองโอสถ TS5710/0127    11,760.00
173 เอส ที ฟาร์มา 1410127      6,163.20
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here