ข้อมูลสารสนเทศ

Subcategories

 • ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก

  ข้อมูลการรับริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีประจันต์ : ผู้ป่วยนอก , งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , งานทันตกรรม , งานเวชปฏิบัติฯ ,

   งานกายภาพ , งานแพทย์แผนไทย และงานสุขภาพใจ

 • ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน

  ข้อมูลการรับริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีประจันต์ : งานผู้ป่่วยใน1 , งานผู้ป่วยใน 2 , หอผู้ป่วยพิเศษ และงานห้องคลอด

 • กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ

  ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยทำงาน/ผู้สูงอายุ เช่น การตรวจคัดกรองความเสี่ยง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

  การเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เป็นต้น

 • กลุ่มเป้าหมายกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

  ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เช่น การฝากครรภ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

  การตรวจเยี่ยมหลังคลอด การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

 • กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็ก 0-5 ปี

  ข้อมูลประเภทบริการตามกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี เช่น การให้วัคซีน ภาวะการเจริญเติบโต พัฒนาการตามวัย

  และสุขภาพช่องปาก เป็นต้น

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here