ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
อำเภอศรีประจันต์ มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาล ดังนี้  
  โรงพยาบาลชุมชน  จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)  จำนวน 14 แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน  
  คลินิกแพทย์  จำนวน 5 แห่ง
  คลินิกทันตกรรม  จำนวน 2 แห่ง
  สถานพยาบาลและผดุงครรภ์  จำนวน 5 แห่ง
  การแพทย์แผนไทย  จำนวน 2 แห่ง
  สถานประกอบการร้านขายยาและผลิตยาแผนโบราน  
    -ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน 3 แห่ง
    -ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ  จำนวน 8 แห่ง
    -ร้านขายยาแผนโบราณ  จำนวน 4 แห่ง
    -สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  จำนวน 2 แห่ง
    -ร้านขายยาแผนปัจจุบัน บรรจุเสร็จสำหรับสัตว์  จำนวน 1 แห่ง

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here