• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) :EMERGENCY  ROOM

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : ER

 
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 
 

 
 " ให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต – ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องปลอดภัยและผู้รับบริการพึงพอใจ " 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here