• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Quality Improvement Center

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : QIC

 
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 
 

 
 " ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมนำ/หน่วยงานในโรงพยาบาลมีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here