• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Central Supply Sterile Department 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : CSSD 

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

 
 แผนกซักฟอก

 " ให้บริการเครื่องผ้า ได้อย่างสะอาด ถูกต้อง จำนวนเพียงพอและผู้รับบริการพึงพอใจ " 

แผนกนึ่งฆ่าเชื้อ


   " ให้บริการนึ่งฆ่าเชื้อ ได้อย่างมีมาตรฐาน ปราศจากเชื้อ อุปกรณ์พร้อมใช้และผู้รับบริการพึงพอใจ " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here