• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Medical Record Audit

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : MRA

 
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 
 

 
 " ให้บริการเวชระเบียน ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here