• ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Nurising department

 

  • ชื่อย่อหน่วยงาน : NUR

 จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

" บริหารการพยาบาลให้ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาลจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรมีศักยภาพและมีความสุขในการทำงาน " 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here