ความมุ่งหมาย (Purpose)

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ได้รับความปลอดภัยจากการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ การกำจัดของเสีย   การป้องกันอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายทีมนำ ปี 2556 :: ทีมสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและเครื่องมือ (Environment & Safety Committee)


โรงพยาบาลสะอาดปราศจากคาร์บอน “Zero Carbon Hospital ”

การพัฒนามาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์ ของกองวิศวกรรมการแพทย์ ( ระดับ 1-5 ) ประเมิน 4 มาตรฐาน

1. มาตรฐานการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์
2. มาตรฐานระบบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
3. มาตรฐานระบบการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
4. มาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย


สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
ศูนย์วิศวกรรมกา...
Image Detail
อธิบดีกรมอนามัย...
Image Detail
รับรางวัลลดโลกร...
Image Detail
อธิบดีกรมอนามัย...
Image Detail
อธิบดีกรมอนามัย...
Image Detail
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here