การพัฒนามาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์ 

โรงพยาบาลศรีประจันต์  จังหว้ดสุพรรณบุรี

ความมุ่งหมาย (Purpose)
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ได้รับความปลอดภัยจากการบริหารจัดการด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ การกำจัดของเสีย การป้องกันอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยประกอบด้วย  7 ระบบ
1. ระบบไฟฟ้า
2. ระบบก๊าซทางการแพทย์
3. ระบบระบายอากาศ
4. ระบบไอน้ำ
5. ขนส่ง ( ลิฟท์ )
6. ระบบอัคคีภัย
7. ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อธิบดีกรมอนามัย...
Image Detail
อบต. วังยาง ศึก...
Image Detail
สอบเทียบเครื่อง...
Image Detail
สนับสนุนปุ๋ยหมั...
Image Detail
อบต. วังยาง ศึก...
Image Detail
ศูนย์วิศวกรรมกา...
Image Detail
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here