การพัฒนามาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์ 

โรงพยาบาลศรีประจันต์  จังหว้ดสุพรรณบุรี

ความมุ่งหมาย (Purpose)
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ได้รับความปลอดภัยจากการบริหารจัดการด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ การกำจัดของเสีย การป้องกันอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยประกอบด้วย  7 ระบบ
1. ระบบไฟฟ้า
2. ระบบก๊าซทางการแพทย์
3. ระบบระบายอากาศ
4. ระบบไอน้ำ
5. ขนส่ง ( ลิฟท์ )
6. ระบบอัคคีภัย
7. ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ENV : ทดสอบระบบ...
Image Detail
อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
อบต. วังยาง ศึก...
Image Detail
สอบเทียบเครื่อง...
Image Detail
อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here