การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล

 

แบ่ง เป็น 3 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่  1  การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2   การดำเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 3  การติดตามและประเมินผล

 

สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อธิบดีกรมอนามัย...
Image Detail
ENV : ทดสอบระบบ...
Image Detail
สำรวจวิศวกรรมคว...
Image Detail
สนับสนุนปุ๋ยหมั...
Image Detail
ENV : ทดสอบระบบ...
Image Detail
สอบเทียบเครื่อง...
Image Detail
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here