ความมุ่งหมาย (Purpose)

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ได้รับความปลอดภัยจากการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ การกำจัดของเสีย   การป้องกันอัคคีภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายทีมนำ ปี 2556 :: ทีมสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและเครื่องมือ (Environment & Safety Committee)


โรงพยาบาลสะอาดปราศจากคาร์บอน “Zero Carbon Hospital ”

การพัฒนามาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์ ของกองวิศวกรรมการแพทย์ ( ระดับ 1-5 ) ประเมิน 4 มาตรฐาน

1. มาตรฐานการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์
2. มาตรฐานระบบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
3. มาตรฐานระบบการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
4. มาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย


สามารถ Download ไฟล์นำเสนอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
สนับสนุนปุ๋ยหมั...
Image Detail
อบต. วังยาง ศึก...
Image Detail
ENV : ทดสอบระบบ...
Image Detail
อนุรักษ์สิ่งแวด...
Image Detail
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here