แผนผังอัตรากำลัง กลุ่มงานการแพทย์

suthon

นพ.ณิปไทย ศีลาเจริญ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
suthon

นพ.นรวิชญ์ อิ่มวิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
suthon suthon suthon

นพ.ชยานันต์ หวังไพฑูรย์

พญ.นรมน รุ่งนิรันดร์พร

นพ.วุฒิพร คงสมบูรณ์ศักดิ์

suthon suthon suthon

พญ.แพรวพลอย พงศะบุตร

พญ.ทรงอัปสร ศรีเงิน

พญ.ณัฐชา จันทน์วิมล

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here