facebook-button

 online register

picture0001

 เปดใหบรการแผนไทย

ปายเลอนนดกญชา-1

  

เวลาเริ่มกดบัตรคิวห้องบัตร จันทร์ – ศุกร์ เวลา 04.30 น. ถึง 16.00 น.

       เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น.

       *กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชม.

1493613771463 IMG 3693 1493613773326 1493613774823 1493613776498 IMG 0957 osteoarthritis

 ...

 

IMG 8852 2

ตรวจผู้ป่วยเบาหวานใน PCU เครือข่าย

IMG 8430 2

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ม.5 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


IMG 8415

เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้าน ม.1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


IMG 2035

รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม.1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


IMG 2031 1

รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม.4 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

**********


คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีประจันต์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีประจันต์

S  26255422Powerpoint นำเสนอ

โครงการใช้น้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดแทนน้ำยาสารเคมี

(EM : Effective Microorganisms) โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีประจันต์

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here