online register

ปายเลอนนดกญชา-1

งดรบบรจาค face shield

  

เวลาเริ่มกดบัตรคิวห้องบัตร จันทร์ – ศุกร์ เวลา 04.30 น. ถึง 16.00 น.

       เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น.

       *กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชม.

1493613771463 IMG 3693 1493613773326 1493613774823 1493613776498 IMG 0957 osteoarthritis

 ...

 

โรงพยาบาลลดโลกร้อน โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ออกอากาศ รายการ "Hardcore ข่าว" ทาง ททบ5. วันที่ 30 กันยายน 2557

...

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีประจันต์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 โรงพยาบาลศรีประจันต์

S  26255422Powerpoint นำเสนอ

โครงการใช้น้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดแทนน้ำยาสารเคมี

(EM : Effective Microorganisms) โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีประจันต์

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here