online register

ประกาศโรงพยาบาลศรีประจันต์ ezgif.com-resize 3

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

-         มีสัญชาติไทย

-         มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

-         เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            1.  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และ

          2.  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายเท่านั้น 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศรีประจันต์

 

ประกาศ

       โรงพยาบาลศรีประจันต์ ของดรับผู้ป่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยรายใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลศรีประจันต์จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562เวลาเริ่มกดบัตรคิวห้องบัตร จันทร์ – ศุกร์ เวลา 04.30 น. ถึง 16.00 น.

       เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น.

       *กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชม.

1493613771463 IMG 3693 1493613773326 1493613774823 1493613776498 IMG 0957 osteoarthritis

 ...

ประกาศ โรงพยาบาลศรีประจันต์

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการในวันอังคารที่ 1 และ 3 ของสัปดาห์ในทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ตารางการให้บริการ

เดือน

วันที่

จำนวนให้บริการ

จำนวนคงเหลือ

พฤศจิกายน 2562

5 พ.ย. 62

100

เต็ม

 

19 พ.ย. 62

100

เต็ม

ธันวาคม 2562

3 ธ.ค. 62

100

เต็ม

 

17 ธ.ค. 62

100

เต็ม

มกราคม 2563

7 ม.ค. 63

100

เต็ม

 

21 ม.ค. 63

100

เต็ม

กุมภาพันธ์ 2563

4 ก.พ. 63

100

เต็ม

 

18 ก.พ. 63

100

เต็ม

มีนาคม 2563

3 มี.ค. 63

100

60

 

17 มี.ค. 63

100

 100 

เมษายน 2563

7 เม.ย. 63

100

 100 

 

21 เม.ย. 63

100

  100 

พฤษภาคม 2563

5 พ.ค. 63

100

 100

 

19 พ.ค. 63

100

 100

มิถุนายน 2563

2 มิ.ย. 63

100

 100

 

16 มิ.ย. 63

100

 100

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.

 

โรงพยาบาลลดโลกร้อน โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ออกอากาศ รายการ "Hardcore ข่าว" ทาง ททบ5. วันที่ 30 กันยายน 2557

...

โรงพยาบาลศรีประจันต์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันที่ 7 ธันวาคม 2561

14851Powerpoint นำเสนอ

โครงการใช้น้ำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดแทนน้ำยาสารเคมี

(EM : Effective Microorganisms) โรงพยาบาลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีประจันต์

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here