EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24

1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-โครงการสร้างงาน สร้างสุข

-ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

-กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

-เล่าสู่กันฟัง หลังการอบรม Self Report เพิ่มยอด IR

-ถวายสังฆทานเดือนเกิด

-โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

-กิจกรรมชมรมแอโรบิค โยคะ และเดิน-วิ่ง

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรม/แผนโครงการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2

รายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรม/แผนโครงการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 2

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here