แผนผังอัตรากำลัง งานพยาบาลผู้ป่วยใน 2

นางรุจราภา ขาวโต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2

นางวิยะดา คุ้มประดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน 2

นางสาวชีวารัตน์
ซ่อนกลิ่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางไพรินทร์
สถิตโสฬส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรัชนี
ลิ้มประยูร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์
มหาสารินันท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเรณู
ชินวงษ์จันทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอารยา
เจียรณัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Custom text here